Chuyên mục
Đời sống Mạng xã hội Tin tức Tin tức 24h

T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼V̼l̼o̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼V̼l̼o̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼n̼à̼y̼.̼

V̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼V̼l̼o̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼à̼ ̼T̼â̼n̼ ̼V̼l̼o̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼e̼w̼s̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼T̼i̼k̼T̼o̼k̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼.̼X̼.̼H̼ ̼đ̼ã̼ ̼u̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼”̼S̼Ố̼C̼ ̼-̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼V̼l̼o̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼l̼à̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼V̼l̼o̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼o̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼,̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼q̼u̼á̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼V̼l̼o̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼

Thái độ bất ngờ của Hưng Vlog trước thông tin bị đi tù 15 năm, tiết lộ thêm về công việc hiện nay - Ảnh 1.

Thái độ bất ngờ của Hưng Vlog trước thông tin bị đi tù 15 năm, tiết lộ thêm về công việc hiện nay - Ảnh 2.

L̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼V̼l̼o̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼T̼i̼k̼T̼o̼k̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼V̼l̼o̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼”̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼.̼

̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼1̼9̼/̼7̼)̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼V̼l̼o̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Thái độ bất ngờ của Hưng Vlog trước thông tin bị đi tù 15 năm, tiết lộ thêm về công việc hiện nay - Ảnh 3.

*Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự việc này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *